Odchovy

Odchovánek MMO Adar Jestřábí stopa (foto K. Lisová)

Vrh A (MMO)

*10.1. 2017

Vrh B (MMO)

*25.5.2018

Vrh A (DO)

*8.3.2022

Vrh B (DO)

*1.10.2023